علی احمدزاده:میخواهند با پنبه سرمان را ببرند!

من یک فیلم اولیم.
آقای رضاداد همانطور که همه ی اهالی سینما خبر دارند و خدا رو شکر مصاحبه مطبوعاتی شما در جشنواره سال پیش مکتوب موجود است “مهمونی کامی” رو به عنوان یک فیلم سینمایی به رسمیت نشناختید و آن را یک فیلم ویدیویی خطاب کردید و همان جا اعلام کردید بهتر است فیلم جدید من به عنوان فیلم اول در جشنواره سال آینده حضور داشته باشد که مبادا من فرصت فیلم اول بودن رو از دست بدهم، همانطور که در نامه سال گذشته ام اعلام کردم “مهمونی کامی” از نظر شما فیلم هیچم من بود، چطور می شود که امسال بدون رضایت من که کارگردان فیلم هستم “مادر قلب اتمی” را از بخش نگاه نو خارج کردید و در بخش سودای سیمرغ گذاشتید.؟
همین جا اعلام می کنم که ترجیح می دهم با فیلمهای اول رقابت کنم و فرصت فیلم اولی بودن رو از دست ندهم چرا که وزارت ارشاد مرا مجبور کرد مراحل فیلم اولی بودن را طی کنم و نزدیک به هفت ماه در انتظار پروانه ساخت فیلم اول بودم و بر اساس قانون وزرارت ارشاد و همانطور که در پروانه ی ساخت فیلم ذکر شده من یک فیلم اولیم.
جالب اینجاست که من تا دیشب فیلم اولی بودم و صبح که بیدار شدم ناگهان متوجه شدم که من یک فیلم دومیم!
چنین چیزی چطور ممکن است آقای رضاداد؟؟
آیا شبها که ما می خوابیم جشنواره قوانین ارشاد را تغییر می دهد؟
با این حساب ممکن است من امسال فیلم سوم خودم را بسازم، یک روز صبح از خواب بیدار شوم و ناگهان متوجه شوم که بر اساس سیاست های جدید شما من باز هم یک فیلم اولیم.
تا وقتی که پروانه نمایش “مهمونی کامی” به رسمیت شناخته نمی شود از نگاه ارشاد من یک فیلم اولیم و “مهمونی کامی” فیلم هیچمم به حساب می آید، پس اگر علاقه ای به حضور من در جشنواره ندارید به صراحت اعلام کنید چرا که بر اساس تجربه ی سال پیشم می دانم این روزها سخت در حال سیاست گذاری حذف بی هزینه ی ما از جشنواره تان هستید.
با همان جمله ای که نامه ی سال پیشم را تمام کردم این نامه را تمام می کنم، این ماجرا می تواند تا بی نهایت ادامه داشته باشد، یعنی اگر بخواهم روشن تر برایتان توضیح بدهم، من می توانم تا بی نهایت فیلم بسازم و چون شما هم قصد دارید با این سیاست ها تا بی نهایت دبیر جشنواره بمانید می توانید تا بی نهایت مرا حذف کنید.
و مکرو و مکرالله و الله خیرالماکرین!

/ 0 نظر / 19 بازدید